top of page

Вътрешна Сила

Главен мускул за действие в живота

Онлайн Курс

Курс – Път, по който ще минем заедно за да увеличим, обгрижим и възвърнем твойта вътрешна сила...

Защо Вътрешната сила?

Тя е универсален, основен и незаменим инструмент за справяне със живота, особенно когато сме на кръстопът или в трудна ситуация. Независимо дали загубиш работа, ще те напусне някой близък или просто искаш да бъдеш последователен или да направиш промяна – вътрешната ти сила е необходима за това.

 

За какво ще говорим и работим в курса?

 • Осъзнатост и начини как да я изграждаме и практикуваме в ежедневието си

 • Живот без маски. Автентичност. Какво е? Къде е в нас? Как да я търсим? Как ще се промени живота ти когато ги свалиш?

 • Проектиране. Какво е? Как влияе на комуникацията ти с околните?

 • Себестойност. От къде идва? И как да я градим умело? Емоции а чувства. Нужди и страгетии на тяхното удовлетворение. Как да приемаш грешките си спокойно.

 • Граници. Умението да казваш НЕ, когато е нужно, без страх и претеснение.

 • Асертивно поведение и как да мотивираме другите

 • Хората около теб. Твойто лично "стадо".

 • За теб. Как и дали влизаш в диалог със реалността е света? Как да придаваш смисъл на това което се случва в живота ти? Как да бъдеш проактивен.

 • За вътрешна свобода. Като израз на вътрешната ти сила.

Какво може да очакваш от този курс?

 • Ще ти помогне да забележиш и подредиш вътрешния си свят.

 • Ще знаеш как да живееш автентично.

 • Ще станеш по-добър в комуникацията си.

 • Ще знаеш как да се справяш с емоциите си и управляваш чувствата.

 • Ще  знаеш как да мотивираш другите и как да се справяш с доминиращо поведение у другите.

 • Ще индентифицираш и „запушиш“ дупки, чрез които твойта вътрешан сила изтича.

 • Ще започнеш да действаш във външния свят, по начин който увеличава силата и увереността ти.

Как ще се провежда?

На живо в онлайн платформа.

Всяка среща трае 2 часа. Съдържа лекция, дускусии и време за въпроси.

Всяка среща трае 2 часа. Съдържа лекция, дускусии и време за въпроси.

Изисква работа със себе си между лекциите, под форма на задачи.

Срещите се провеждат веднъж седмично от 19.30 – 21.30

В продължение на осем последователни седмици.

Какво се крие в същността на курса?

Конете и тяхната мъдрост, съчетана с дългогодишната  ми работа в сферата на личностно развитие като създател и водещ на обучения за хората с участието на коне – учители.

Съчетание на двата свята, на хората и конете,  дава дълбоки преживявания, открития и възможност за растеж като личност и характер. Конете със своята специфика и символичност са уникален проводник на истини за теб самия и за вътрешната ти сила. Те доказват всеки път че са незаменими учители на нас хората…

В този онлайн курс конете са дълбок извор на информацята, но присъстват като фон или като метафора в някои от темите.

Но в програмите или семинарите те присъстват лично и със дълбоката си трансформираща сила.

 

Каня те да навлезеш в този вълшебен свят на вътрешната ти сила. Този курс е само първа стъпка.

След това, мисля че ще бъдеш готов и за втората - лична среща с мен и коне учители по време на семинарите или индивидуални занимания.

Съдържание на курса

СРЕЩА #1

Въведение в курса.

 • Как ще работим?

 • За какво ще говорим?

 • Въпроси.

 • Запознаване с групата.

СРЕЩА #2

Как да станеш осъзната личност? Хармония между емоции и интелект.

 • Какво всъшност е Осъзнатост?

 • Защо е толкова важна за всеки от нас?

 • Осъзнатост като физичестко присъствие тук и сега

 • Осъзнатост като наблюдение какво се случва във теб

 • Как да разплетем мислите от емоциите и чувствата?

 • Kой управлява теб? Кой взима решенията?

 • Кон и ездач. Как да има хармония между тях?

 • Как да тренираш осъзнатостта си в ежедневието?

СРЕЩА #3

Къде се крие твойта съшност? Автентичност. Сваламе маски.

 • Извор на вътрешната ти сила.

 • Какво означава да си автентичен?

 • Какво са маски? Кога от къде се появяват в живота ти?

 • Комуникация без маски. Модел. Примери за маски

 • Защо е важна автентичността?

 • Как се проявява Фалшивото Аз?

 • Как се проявява Автентичното Аз?

 • Кога и как да тренираш Автентичността си?

СРЕЩА #4

Проектиране. Как да слушаш отвъд думите?

 • Комуникация.Умението да слушаш

 • TING. Модел на активно слушане.

 • Какво са проекци?

 • Факти а мнения

 • Конете и проекции.

 • Невербална комуникация, важен елемент от съзнатостта

 • Тренираме „чисто“ слушане

СРЕЩА #5

Себестойност. От къде идва и как можеш да го промениш?

 • Какво е себестойност?

 • От къде идва усещането за себестойност?

 • Личното поле на управление. Фокус на вън или на вътре?

 • Емоции а чувства.

 • Нужди и различни страгегии на тяхното удовлетворение

 • Смелост в дейстиве и право на грешки.

СРЕЩА #6

Граници. Умението да казваш НЕ. Асертивно поведение.

 • Какво всъшност е граница?

 • Какво означава да си асертивна личност?

 • Гняв – спътник на границите

 • Типове поведения + асертивно поведение

 • Как да изградим асертивно поведение. Стъпки и права.

 • Модел – път от и към асертивното поведение

 • Мотивация на другите. Граници а асертивно поведение

 • Формулата на асертивността.

 • Как да се справящ с доминиращо поведение у другите?

СРЕЩА #7

Ти и Света ти.

 • Хората около теб. Твойто лично "стадо". Защо е важно?

 • Твойта Експесия и диалог със реалността.

 • Смисълът във всичко около теб. Проактивност.

СРЕЩА #8

Свободата като израз на твойта вътрешна сила.

 • Умението да различаваш и отделяш

 • Как да не стигнеш до задънена улица?

 • Изборът.

 • Свободата

ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО

Какво включва курса:

Продължителност: 8 седмици

Натовареност: 1 път седмично и време за самостоятелна работа със себе си през седмицата.

 

Включва:

 • 8 групови срещи на живо в онлайн платформа,
  всяка с продължинелност 2 часа.

 • Материали и инструменти за самостоятелна работа.

 • Възможност за консултация с водещата по телфона по време на курса

Цена: 420 лв

Предстоящи групи:

Очаквайте скоро нови дати за 2022.

За повече информация или записване, свържете се с мен.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

IMG_3406.jpeg

Диана Колева

Бях на два семинара с конете: Влияние и Себеувереност. Това, което конете дават много бързо и ясно е обратна връзка дали и как се справяш, успяваш ли да влияеш или не. Те не лъжат, не се замаскират зад фалшива радост или полза, за да изпълнят нещата, които изискваш. Успяваш да ги убедиш да тръгнат и да те следват, или не. Правейки паралел в живота си с подобни ситуации, си даваш много ясна представа как действаш – решително или не, бавно или бързо, с внимание към другия или целеустремен и обърнат само към себе си.  За мен обученията са много осъзнаващи и полезни с теоретичната с практичната си част, както и с дискусиите в края.

bottom of page