top of page
Wild Horses

Как да балансираш личността си

5-те социални роли в действие

5-дневен Онлайн Курс

Мотто на всяка от ролите

Доминант - Насочвай и предпазвай. Управление на другите без агресия.
Лидер - Открий и вдъхнови. Лидерство чрез взаимоотношения.
Другар - Подкрепа и свързаност. Силата на приятелство.
Пазител - Наблюдение и предупреждение.
Хищник - Пренареждане. Свещенно право на хищника.

 

За какво говорим в програмата?

 

Говорим за 5-те социални роли/поведения, които всеки от нас има в себе си и ги среща в другите ежедневно, било на работа или в различни житейски ситуации.

Не всеки от нас осъзнава какво точно означават тези роли и с какво се характеризират.

Не всеки от нас има смелостта да ги ползва в живота си, защото някои от тях са приемат като "лоши", или се превръшат в такива, ако не са управлявани умело и градивно.

А всичките  5-те - са еднакво важни и съществени във ежедневието, в работата и живота ни като социални същества - членове на нащо голямо човешко стадо...

 

Доминант; Лидер; Другар; Пазител; Хищник;

 

Доколко всъшност знаем какво са?

Какво точно означава всяка от тези роли?

С какво са характеризира и как да я ползваме умело и градивно?

Кои от тези роли изискват смелост да ги ползваме, защото са приемат като "лоши" от света?

Кои от тези роли не искаме да ползваме, защото смятаме, че ще изглеждаме "слаби" и "уязвими"?


Всеки от нас има естествен талант за определен тип поведение, в който се чувства комфортно и в силата си.  Но и такива,  които не ползва поради несигурност, вътрешни блокажи, страх или липса на тренинг и знание.

Разбирането на всяка от тези роли в повечето случаи е интуитивно. Но това не е достатъчно за да бъдат ползвани балансирано, съзнателно и ефективно.

Целите на програмата:

 • Запознаване със характеристиките на всяка от 5-те роли/поведения.

 • Разбиране как и кога се задействат те в ежедневието.

 • Придобиване на знание кога 5-те роли/поведения са градивни а кога не.

 • Запознаване на светлите и тъмните страни на всяка от 5-те роли/поведения

 • Разбиране на динамиката и взаимодействия между всичките 5-те роли/поведения на работно място и в живота.


 

Очаквани резултати:

 • Създаване на ново качество за междуличносттна комуникация базирана на повече осъзнатост.

 • Разбиране на опасностите произлизащи от небалансирано управление на себе си и другите.

 • Увеличено внимание и разбиране на собствено поведение както и това на другите.

 • Съзнателно практикуване на модела за ненасилствена комуникация.

 • Съзнателно практикуване на асертивно поведение и формулата за мотивиране на другите.

 • Индивидуално личностно надграждане и развитие.

Как ще се провежда?

На живо в онлайн платформа.

В продлжение на пет последователни групови срещи. Всяка среща трае 2 часа. Съдържа лекция, дускусии и време за въпроси.

Срещите се провеждат Понеделник - Петък от 19.00 до 21.00 часа

Програмата включва индивидуален тест за 5-те социални роли, който се получава след потвърждаване на регистрация. 

Индивидулана онлайн сесия 90 мин. Ден и час уточнен индивидуално с мен за да проведем 90 мин сесия,  в която анализираме резултатите от теста и говорим за това как би могъл да ги ползваш по-балансирано.

Защо е важно да балансираме 5-те социални поведения?

 

Да сме ефективни и да създаваме здрави и градивни социални връзки.

Тези 5-те поведения са еднакво важни и съществени в ежедневието, в работата и живота ни като социални същества - членове на голямото ни човешко стадо.

Всяка от тези роли/поведения носи определени умения. Неосъзнати и  управлявани незряло и неградивно превръщат се в пречка и блокаж за стабилни и здрави социални връзки с другите, ефективно действие и постигане на желани резултати в живота и на работното място. 

 

 • управление на конфликти,

 • създаване на сътрудничество,

 • градивно и уважително отстояване на себе си,

 • създаване на здрави и ефективни граници със другите,

 • управление на кризисни ситуации,

 • справяне с агресивно и непродуктивно поведение,

 • мотивиране и промяна на нагласите в хората

 

Всички тези умения са ключови и касаят не само мениджърите, управителите, собственици на фирми но и всеки от нас в ежедневието ни...

_MG_0919.jpg

ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО

Какво включва курса:

1/ индивидуален тест за 5-те социални роли/поведения  - коя от тях е водеща при теб и кои отбягваш да ползваш.
2/  5 групови онлайн лекции  

 • С какво се характеризира всяка от 5-тте роли/поведения?

 • Как ролите действат в ежедневието?

 • Кога са градивни а кога вече не?

 • Как и кога да ги позлваш умело и градивно?

3/ индивидуална онлайн сесия 90 мин. Анализ на резултатите от теста и сесия, как може да започнеш да ползваш всичките поведения по-балансирано.

Цена: 295 лв

Какво ще научиш за себе си от теста и индивидуалната сесия?

 • Коя е водещата (естествената) ти роля/поведение, която прилагаш най-често в живота.

 • Кои са твои „отхвърлени“ и неизползвани  достатъчно балансирано роли/поведения. 

 • Какво блокира ползването ти на „отхвърлените“ роли/поведения?

 • Как и по какъв начин може да започнеш да ги използваш?

 


Ако проявявате интерес, моля свържете се с мен. 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

IMG_3406.jpeg

Диана Колева

Бях на два семинара с конете: Влияние и Себеувереност. Това, което конете дават много бързо и ясно е обратна връзка дали и как се справяш, успяваш ли да влияеш или не. Те не лъжат, не се замаскират зад фалшива радост или полза, за да изпълнят нещата, които изискваш. Успяваш да ги убедиш да тръгнат и да те следват, или не. Правейки паралел в живота си с подобни ситуации, си даваш много ясна представа как действаш – решително или не, бавно или бързо, с внимание към другия или целеустремен и обърнат само към себе си.  За мен обученията са много осъзнаващи и полезни с теоретичната с практичната си част, както и с дискусиите в края.

bottom of page