top of page

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Създадена за хора, които ръководят екипи.

3 уъркшопа с коне + 6 индивидуални менторски сесии.

Продължителност на програмата: 6 седмици (един уъркшоп на всеки две седмици)

Група:  4  -  6 участника.

 

Комплексна и активна програма за развитие на лидерски, комуникационни умения и действие в реално време „тук и сега“.

Програмата влючва менторско-коучинг сесии със всеки участник помежду груповите семинари. Главната цел на програмата е развитие на личният и автентичен начин на действие и интегриране го във ежедневието.

Движим се в начертана по-надолу структура на програмата, посвещавайки мого време на личните ситуации и примери от ежедневието на участиците. Малката 6 – членна група създава камерална обстановка. А ритъм, темпото на работа и обласста зависят от самия участник.

Програмата е практична: дискусии, избрани лични ситуации, опитът с конете ( който има за цел да балансира мислите, емоции и отношение), както и присъствието на другите участници, предоставят възможността за споделяне и обмяна на мисли, наблюдения.

Академята е за тези от вас, който:
 • действат в света: управляват фирма, екип, проект.  Работят в голяма както и по-малка организация,  фирма или институция.

 • търсят подкрепа, знание, вдъхновение за това как да реагират и се справят със сегашната професионална среда

 • искат да работят ползвайки реални професионални ситуации, да преживеят опита с конете

 • търсят различният подход в лидерство, взимащо под внимание мисли, емоции и интуиция

 • във своите действия търсят смисл и хармония

 • са готови да приемат коня като свой тренер и водач

 • искат да намерият начин да реализират себе си и потенциала си

 • вярват, че има по автентичен начин на фукциониране на фирми и организации и искат да участват в неговото изграждане.

 

Ползи за участниците:
 • Опит от взаимодействие с неподправента личност – коня, от която обратната връзка се приема по-лесно от колкото от друг човек.

 • Увеличение на осъзнаването относно емоции и тяхното влияние на действията, комуникацията и лидерство.

 • Откриване на заучени модели на поведение и действие. Тяхното осъзнаване позволява на промяна (ако е нужна)

 • Получаване на носеща метафора, каквато е общуване с конете. Тя може да помогне за промяна в фирмената култура – например, искаме коня да върви след нас по негово желание или ще го дърпаме...

 • Учене извън зона на комфорта, но достатъчно близко за да увеличаваме начини на действията си.

 • Независимо от темата, справяне с автентичността – кой казвам че съм, кой страхаувам се да бъда а кой съм.

ПРОЦЕСЪТ

УЪРКШОП #1

Автентичност, себе - изразяване и последици на това.

Изразяване на себе си е основата на почти всяко действие във света около нас.

Искайки да имаме влияние на нещо, някой, първо трябва да го коумикираме. Но ние изразяваме и много по несъзнателен, неверален начин. А това което „казваме“ има последици. Колкото повече разбираме зависимост помежду собстената си експресия (как, по какъв начин говорим, невербалната комуникация, както и действия или символи които използваме) а последиците на нея в света около нас, толкова по-голямо влияние ще имаме на реалността и живота си.

 • Как изразявам себе си невербално

 • Разбирателство без агресия със себе си, конете и света

 • Комуикация без маска ( кой съм, кой се страхъвам да съм? Кого показвам?)

 • Индентификация на собстените мислови модели и замисъл над техните последици

Продължителност: 6 часа (от 10:00 до 16:00 ч.)

Занимания на открито

Занимания след уъркшопа:  2 индивидуални менторски сесии с всеки участник.

УЪРКШОП #2

Създаване на пространство за сътрудничество, работа.

Лидерство основано на сътрудничество с друтие (базирано на свободна воля), търсене на консенсус където е възможно, но също и взимане на отговорност за другите, където това е нужно. Лидество е също умението да следваш,  когато това е желателно.

 • Разбиране на собственото си място в света и възможност за действие произилизащо от това

 • Превземане на отговорност и усъвършенстване на себе си

 • Визия, показване на посоката, управление на енергията и цялостност

 • Разбиране на ранга си и последствята произлизащи от това в отошения с другите.

Продължителност: 6 часа (от 10:00 до 16:00 ч.)

Занимания на открито

Занимания след уъркшопа:  2 индивидуални менторски сесии с всеки участник.

УЪРКШОП #3

Реализиране на цели и пътят към тях.

В осъзнато лидерство за което тук говорим, целта не само индивидуална. Целите отнасят се и към другите и им служат. Рализиране на такива цели изисква съзнание относно процесите управлшащи света и хората. Целите които уважават тези процеси имат много по голям шанс да бъдат реализирани.

 • Работа със личните и професионални цели

 • Задаване на посока на себе си, на хората и на нещата

 • Решаване на проблемите, усещане на скрити предизвикателсва

 • Разширяване  на съзнателен подход към личният път към целта

 • Хармония между целта и пътя към него

 

 

Продължителност: 6 часа (от 10:00 до 16:00 ч.)

Занимания на открито

Занимания след уъркшопа:  2 индивидуални менторски сесии с всеки участник.

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Цена на участник: 2110 лв.

Цената включва:

- 3 целодневни уъркшопа с коне;

- 6 индивидуални менторски сесии между уъркшопите;

- учебни материали;

- обяд и напитки по време на целодневните занимания.

 

Запазете своето място:

Необходимо е предварително плащане в размер на 350 лв., за да потвърдите своето участие.

Leadership Program'20
Leadership Program'20
0 ДНИ ДО СЪБИТИЕТО

МЯСТОТО

Ранчо Конникът,

с. Макоцево, област София
(35 км от София)

БЪЛГАРИЯ

www.horseman-bg.com

bottom of page