top of page

ПРОГРАМИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Дълбоко действащи и създадени „по-мярка“ на всеки участник. Съчетание от индивидуални коучинг – менторски сесси със семинари с участието на конете. Области за работа са уточняват и обсъждат по време на двете начални коучинг сесси, провеждани по скайп. Продължителността на програмата зависи от темата, дъблочината на процеса и готовността на участника за промяна.

Възможни области за работа:

Социална Интелигентност
Изграждане на балансирана личност.

Автентичност/Осъзнатост/Невербална Комуникаация
Кой съм? Какво казвам без думи? Как общувам с другите?

Емоционална Интелигентност
Как да четем и използваме правилно емоциите си?

Отстояване на себе си
Как отстоявам себе си? Как да градя здрави граници с другите?

Лидерство
Как управлявам живота си? Намерение в действие.

u1 (27).JPG

Полезно, приятно, води до по-добра свързаност със себе си и отваряне на сърцето.

- Люси -

Лек и в същото време дълбок метод да достигнеш до по-добро себепознание.

- Деница -

ПРОЦЕСЪТ

НАЧАЛО

Стартова сесия:

Първоначален разговор за избраните области, начин на работа, очакваня и задължения на участника.

 

Продължителност: 1 час

Такса: безплатно

Коучинг сесия чрез скайп:

Работна сесия на която горовим /обсъждаме избрана област за работа. Какви са проблемите, какво пречи, какво може и как да се подобри.

 

Продължителност: 1,5 часа

Такса: 90 лв.

РАБОТЕН
ПРОЦЕС

Работа с коне:

Занимания на открито с коне, съчетани с индивидуален коучниг и обратна връзка.

Тук работим с помоща на конете, както и анализираме възникналите ситуации.

Продължителност: 3 часа

Такса: 180 лв. за сесия с конете *

* важи за 1 област/тема и е базисен.

За постигане на резултати препоръчително е провеждане на минимум 3 семинара с коне

ЛИЧЕН КОУЧИНГ
(по избор)

Индивидуална ментор-коучинг сесия чрез скайп:

Сесия за проследяване на развитието, която се провежда между семинарите с коне. Целта на тези сесии е да се осмисли преживяното и да спомогне за пренасяне на опита в реалния живот. Тези сесии са по избор и могат да бъдат прилагани към по-дългосрочни програми.

Продължителност: 45 минути

Такса: 50 лв. за сесия

ДА ПОГОВОРИМ

Запазете своята безплатна предварителна сесия сега. Нека да поговорим за вашите очаквания и цели за лично развитие или как работят тези сесии.

Попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с вас...

bottom of page