top of page

ЕДНОДНЕВНИ ТРЕНИНГИ

"НАПРАВИ ПЪРВАТА СТЪПКА И ТРЪГНИ НАПРЕД"

Еднодневни, практични и интерактивни ТРЕНИНГИ с коне на открито.

 

По време на обучението имате възможност да взаимодействате с коне - учители и да се изправите лице в лице с вашите лични предизвикателства. А с мойта помощ търсим начини как да ги преодолеете.  Важна част от процеса на ученето е отвореността ви към себепознание и самоанализ. Промените и действията, които ще експериментираме заедно ще бъдат отразени моментално по запомнящ се начин, чрез отговора на конете.

 

По време на срещата си с коня:

  • ОТКРИВАТЕ вашето лично влияние като лидер и уменията да вдъхновявате  променяте другите.

  • УСЕЩАТЕ колко важни са доверието, надежността, уважението, честността, смирението и автентичността за ефективна комуникация и постигане на резултати.

  • ПРАКТИКУВАТЕ  да присъстате на 100%, да имате яснота и фокус.

  • УЧИТЕ как да печелите доверие и да бъдете автентични.

  • ОСЪЗНАВАТЕ важността от ясни цели и ясна комуникация

  • ВИЖДАТЕ СЕБЕ СИ в напълно различна ситуация.

Какво ще правим и как работи?

 

Нашите тренинги срещат индивиди и екипи с  коне, за да се научат как се изгражда взаимоотношения и придобиване на лидерски умения. Всички наши дейности, свързани с коне, са провеждат от земята.

Чрез процеси, които ви помагат да разберете естеството на коня, участниците се учат да обръщат внимание на финия език на тялото, емоционални послания, яснота в мисълта и увереност в постигането на цел, докато си взаимодействат с кон.

Процеса по време на работа е съчетание от менторство,  работа от земя с коне записани на видео и дискусии със самоанализ.

u1 (62).JPG

Мисля, че всеки трябва да посети тези семинари,  защото помагат на хората да постигнат по-добро разбиране на Себе си.

- Никол -

По време на семинара, успях да видя липсващите части във взаимоотношенията ми с останалите.

- Красимир -

ВЪЗМОЖНИ ТЕМИ:

Асертивност
Как отстоявам себе си? Как да изграждам здрави граници?

 

Автентичност/Кой съм?

Сваляме маски и стигаме до истинската си същност.

Цели
Какво ме спира да ги постигам?

Осъзнатост/ Комуникация

Наблюдаване и Действие

Емоции и Енергия
Как да ги използвам правилно?

Лидерство
Намерение и Действие

Себе-увереност

Открийте как да преодолявате свотие бариери и как да станете по-уверени в себе си

Влияние.

Как да влияем на другите и постигаме промяната в тях?

Група 5 - 12 участника.
 

Ето и предстоящите онлайн програми:

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

IMG_3406.jpeg

Диана Колева

Бях на два семинара с конете: Влияние и Себеувереност. Това, което конете дават много бързо и ясно е обратна връзка дали и как се справяш, успяваш ли да влияеш или не. Те не лъжат, не се замаскират зад фалшива радост или полза, за да изпълнят нещата, които изискваш. Успяваш да ги убедиш да тръгнат и да те следват, или не. Правейки паралел в живота си с подобни ситуации, си даваш много ясна представа как действаш – решително или не, бавно или бързо, с внимание към другия или целеустремен и обърнат само към себе си.  За мен обученията са много осъзнаващи и полезни с теоретичната с практичната си част, както и с дискусиите в края.

МЯСТОТО

Ранчо Конникът,

с. Макоцево, област София
(35 км от София)

БЪЛГАРИЯ

www.horseman-bg.com

bottom of page