top of page

КОРПОРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Изработени по поръчка семинари за собственици на фирми, заедно с мениджъри и ръководители в корпоративни отдели, които искат да изпитат ускорено обучение в областта на изграждането на екип, лидерството и развитието на взаимоотношенията.

Учебните програми осигуряват динамичен процес на изграждане на лидерски умения и самосъзнание чрез взаимодействия между кон и човек. Способността на мениджърите и ръководителите ефективно да използват тези умения влияят на крайния резултат на организацията, тъй като успешното изграждане на екип, междуличностната комуникация и усилията за разрешаване на конфликти са от решаващо значение в днешния пазар. Докато взаимодействат с коне, хората стават способни да идентифицират и променят своите ограничаващи модели на поведение, които им забраняват да развиват отношения базирани на на доверие в бизнес средата.

 

Какво ще правим и как работи?

 

Нашите програми срещат индивиди и екипи с  коне, за да се научат как се изгражда взаимоотношения и придобиване на лидерски умения. Всички наши дейности, свързани с коне, са провеждат от земята.

Чрез процеси, които ви помагат да разберете естеството на коня, участниците се учат да обръщат внимание на финия език на тялото, емоционални послания, яснота в мисълта и увереност в постигането на цел, докато си взаимодействат с кон.

ПОЛЗИ ЗА ЕКИПА

Нашите семинари работят, защото участниците стигат до корена на проблема и намират решения, които могат да приложат. Участниците откриват дали са преки лидери, кооперативни или делегиращи и могат да приложат новите си умения за по-добър резултат в бизнес среда.

 

Чрез участие в нашите програми,
участниците ще:

 • Избират и предприемат действия, основани на смелост и осведоменост а не на автоматични, “научени” отговори.

 • Изграждат доверие в отношенията и екипа.

 • Развиват умения  как да се справят в неудобни емоционално ситуации (стрес, конфликт)

 • Преминават от конфликтна ситуация по-бързо към разрешаване и споразумение.

 • Срещат се със страховете си и научават ново поведение с цел да получат уважение

 • Изпитват дълбоки емоции, което развива тяхна Емоционална Интелигенция

ЗАЩО С КОНЕ?

 • Работата с коне ангажира хората когнитивно, емоционално, физически и духовно; тя създава истинско експериментално учене, което води до реална, трайна промяна в поведението.

 • Обратната връзка от коня е истинска, автентична и без дневен ред. Конете не лъжат, нямат нужда. Конете не са предубедени от това кой сте, дрехите, които носите, колата, която шофирате, или къщата, в която живеете. Ако те не вярват във вас, те просто не ви следват.

 • Показват колко голямо значение има отношението ви към себе си, другите, света или задачата.

 • Помагат да развиете невербална комуникация и да разберете какво всъшност «казвате» с тялото си и енергия.

 • Учат че поведението има значение и пряко влияе на ефективността ви във всякакви ситуации.

 • Учат ни, че промяната започва извън зона на комфорта ни.

 • Учат ни на това да бъдем тук и сега.

 • Влият на целия мозък. Типичните обучения се случват в стаи, които са типични за вашата комфортна зона. Тези обучения се фокусират върху лявата страна на мозъка – логичната и систематизирана. Опитът с коне развива емоционална и творческа страна на мозъка. Лява страна – какво и как правя? Дясна - кой съм?

 

Истински голям лидер действа чрез емоции

Изкуството на лидерството = изкуството на доверието.

 

Хората и конете следват лидери,
на които имат доверие.

ДА ПОГОВОРИМ

bottom of page