top of page

пн, 05.04

|

online

"Как да балансираш личността си". 5-те социални поведения в действие.

Доминант; Лидер; Другар; Пазител; Хищник Програма онлайн включваща: индивидуален тест/5 онлайн лекции/индивидуална онлайн сесия с мен 90 мин // 195 лв //

Registration is Closed
See other events
"Как да балансираш личността си". 5-те социални поведения в действие.
"Как да балансираш личността си". 5-те социални поведения в действие.

Къде и кога

05.04.2021 г., 19:00 ч.

online

Съдържание

Доминант; Лидер; Другар; Пазител; Хищник

Доколко всъшност знаем какво са?

Какво точно означава всяка от тези роли?

С какво са характеризира всяка от тях и как да я ползваме умело и градивно?

Кои от тези роли изискват смелост да ги ползваме, защото са приемат като "лоши" от света...?

Кои от тези роли не искаме да ползваме, защото смятаме, че ще изглеждаме "слаби" и "уязвими"...?

Всичките петте роли са еднакво важни и съществени в ежедневието, в работата и живота ни като социални същества - членове на голямото ни човешко стадо. 

Умения като: управление на конфликти, създаване на сътрудничество, градивно и уважително отстояване на себе си, създаване на здрави и ефективни граници със другите, управление на кризисни ситуации, справяне с агресивно и непродуктивно поведение, мотивиране и промяна на нагласите в хората – са ключови и касаят не само мениджърите, управителите, собственици на фирми но и всеки от нас в ежедневието ни...

Всеки от нас има този набор от 5 основни поведения в живота, който прилага на работно място и живота, но в повечето случаи несъзнателно или незряло. Всеки от нас има естествен талант за определен тип поведение, в който се чувства комфортно и в силата си.  Но и такива,  които не ползва поради несигурност, вътрешни блокажи, страх или липса на тренинг и знание.

Но както и на работно място, така и в живота за да има ефективност изисква се балансирано и съзнателно ползване на всичките 5-те социални роли/поведения. Всяка от тях е еднакво важна и съществена, защото носи определени умения и когато е неосъзната, управлявана незряло и градивно превръща се в пречка и блокаж за стабилни и здрави социални връзки със другите, ефективно действие и постигане на желани резултати в живота и на работното място. 

Разбирането на всяка от тези роли в повечето случаи е интуитивно. Но това не е достатъчно за да бъдат ползвани балансирано, съзнателно и ефективно.

Целите на курса:

1. Запознаване със характеристиките на всяка от 5-те роли/поведения.

2. Разбиране как и кога се задействат те в ежедневието.

3. Придобиване на знание кога 5-те роли/поведения са градивни а кога не.

4. Запознаване на светлите и тъмните страни на всяка от 5-те роли/поведения

5. Разбиране на динамиката и взаимодействия между всичките 5-те роли/поведения на работно място и в живота.

Курсът включва:

1/ индивидуален тест за 5-те социални роли -  коя от тях е водеща при теб и кои отбягваш да ползваш.

2/ пет онлайн групови лекции, където ще научиш:

С какво се характеризира всяка от 5-тте роли/поведения?

Как ролите действат в ежедневието?

Кога са градивни а кога вече не?

Как и кога да ги позлваш умело и градивно?

3/ индивидулана онлайн среща 90 мин, анализ на резултатите от теста и сесия, как може да започнеш да ползваш всичките поведения по-балансирано.

Какво ще научиш за себе си от теста и индивидуалната сесия?

1. Коя е водещата (естествената) ти роля/поведение, която прилагаш на работното си място.

2. Кои са твои „отхвърлени“ и неизползвани  достатъчно балансирано роли/поведения на работното място?

3. Какво блокира ползването ти на „отхвърлените“ роли/поведения?

4. Как и по какъв начин може да започнеш да ги ползваш?

Цена за курса: 195 лв

- индивидуален тест за 5-те социални роли/поведения

 - 5 групови онлайн лекции

- индивидуална онлайн сесия 90 мин

Как, Какво и Кога?

1/ индивидуален тест за 5-те социални роли.

Изпратен на майл пощата ти веднага след регистрацията и заплащането на курса.

2/ пет онлайн групови лекции  5 Април 2021 Понеделник – 9 Април Петък; 19.00 - 20.00 часа,

в онлайн платформа, с линк за достъп изпратен на майл пощата ти.

3/ индивидулана онлайн сесия 90 мин. Ден и час уточнен индивидуално с мен за да проведем 90 мин сесия,  в която анализираме резултатите от теста и говорим за това как би могъл да ги ползваш по-балансирано.

Очаквани резултати:

1. Създаване на ново качество за междуличносттна комуникация базирана на повече осъзнатост.

2. Разбиране на опасностите произлизащи от небалансирано управление на себе си и другите.

3. Увеличено внимание и разбиране на собствено поведение както и това на другите.

4. Съзнателно практикуване на модела за ненасилствена комуникация.

5. Съзнателно практикуване на асертивно поведение и формулата за мотивиране на другите.

6. Индивидуално личностно надграждане и развитие.

Регистрация отворена до 25.03.2021

Очаквам те!

Share

bottom of page